The Nile Institute - Rwanda

Dit lukt alleen met uw hulp

Rotary is een netwerk van mensen die vrijwillig hun schouders zetten onder uitdagende projecten. Enkel samen kunnen we slagen in onze opzet.

Wilt u meewerken? Uw steun verlenen aan dit project? Of u nu lid bent van Rotary International of niet, we kunnen uw hulp gebruiken! Laat het ons weten!

Het Nile Institute Rwanda is gelegen in het Muhanga- district aan de oever van de Nyabarongo-rivier. Dit bijzonder project, waar wetenschap en educatie 'samenvloeien', situeert zich in vogelvlucht op amper 40 km van de verste bron van de Nijl. Het Instituut omvat een Research Center en een Visitor Education Center. Initiatiefnemer Lode Van Pee bouwt er zijn Nile House, van waaruit hij, via de Private Stichting 'Friends of the Nile Institute Rwanda', waakt over de integriteit van dit uniek instituut.

Rotary Eeklo gaat voor de aanvraag van een Global Grant in de nieuwe area focus 'Environment' voor een project in Rwanda.

Het Nile Institute Rwanda heeft als doelstellingen:

Enerzijds kennis vergaren door het uitvoeren van studies naar de interacties tussen de rivier de Nijl en haar bewoners, de impact van de landbouw op de erosie en vervuiling van het bekken, de rol van de rivier in de context van klimaatverandering en de beschikbaarheid van schoon water voor de toekomst.

Anderzijds wil The Nile Visitor and Education Centre bijdragen aan zowel lokaal als mondiaal onderwijs door bewustwording te creeren over het belang van de rivier en de bezoekers te informeren over de wetenschappelijke ontdekkingen van het Nile Research Centre.

Een project dat het land Rwanda en haar bevolking ten goede zal komen.

Voor de realisatie van dit project werd samen met Lode Van Pee, de initiatiefnemer, een Private Stichting 'Friends of the Nile Institute Rwanda' opgericht. In latere fase wordt een Rwandese Stichting opgericht voor de exploitatie ervan. Lode Van Pee zal vanuit The Nile House de integriteit en duurzaamheid van het hele initiatief verzekeren met een follow-up ter plaatse het hele jaar door.

Gezien het belang van de Nijl op nationaal, regionaal en mondiaal vlak ligt een samenwerking met nationale en internationale partners voor de hand. Beleidsmensen en wetenschappers zijn het eens over het belang van water in de actuele context van klimaatverandering, maar ook over de rol van het water die in ons leven onvervangbaar is. De Rwandese overheid heeft baat bij een grondigere kennis van deze rivier, om ze nog beter te benutten en er een maximaal voordeel uit te halen.

HET NILE RESEARCH CENTER

Het Nile Research Center heeft als hoofddoel om de verschillende aspecten van de Nijl te onderzoeken in het belang van Rwanda.

Het onderzoekcentrum zal kennis en informatie aanleveren over de wisselwerking tussen de rivier en levende wezens. Hiervoor is een diepgaand en interdisciplinair onderzoek door wetenschappers noodzakelijk. Dit onderzoek omvat onder meer volgende domeinen:

HET NILE VISITOR & EDUCATION CENTER

Het verzamelde onderzoeksmateriaal maakt een presentatie mogelijk die voldoet aan de vraag en de noden van de bevolking. Het Nile Visitor &

De tentoonstelling bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Nijl : is de bakermat van de wereldbeschaving, dit zowel op cultureel als economisch vlak. Dat deze mythische rivier haar oorsprong vindt in Rwanda, biedt de opportuniteit aan The Nile Institute, Rwanda om deze rivier te bestuderen. Een infografische voorstelling van de Nijl toont haar oorsprong, de monding, de lengte, de gemiddelde breedte en diepte, de landen van de Nile Basin.
  2. Water : de aarde bestaat voor 3⁄4 van haar oppervlak uit water. De mens bestaat 60% uit water. Het is zowat het enige levensmiddel dat alle mensen ter wereld gebruiken voor huishoudelijk gebruik, industrie, landbouw,... Het is een basisproduct dat steeds meer luxe wordt. Voor 1/6 van de wereldbevolking is drinkbaar water nog steeds een onbereikbaar goed.
  3. Nyabarongo-rivier : het ecosysteem, fauna en flora, de klimaatbuffer, energie,...

Onze club steunt dit project en vriend Jan Vanderplaetsen is de lokale voortrekker. Lees alles over het project op nile-institute.be en in het bijgesloten PDF bestand, of contacteer vriend Jan.